سه شنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۸

دیو سپید پای در بند

ای دیو سپید پای دربند .............. ای گنبد گیتی ای دماوند


29 آذر 87 ، نمای دماوند از فراز قله توچال نوشته شده توسط زائر در 12:20 |  لینک ثابت   •